Ilkyardim ve saglik

T.C. Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilkyardım eğitici eğitimleri kursu ve ilkyardım eğitimleri. ilkyardım seminerleri, sağlık personeli için yeni ve kazançlı bir iş alanı: ilkyardım eğitmenliği. ilkyardım konuları. Genel İlkyardım Bilgileri, Hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi , Temel Yaşam Desteği, Yaralanmalarda İlkyardım Kanamalarda İlkyardım, Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım , Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım Bilinç Bozukluklarında İlkyardım Zehirlenmelerde İlkyardım Hayvan Isırmalarında İlkyardım Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım Boğulmalarda İlkyardım Hasta, yaralı taşıma teknikleri ilkyardım mevzuatı kurs bilgileri temel sertifikalı ilkyardım eğitimi standart sertifikalı ilkyardım eğitimi ilkyardım nedir? bilinçli ilkyardım nasıl yapılır? ilkyardım eğitmeni sertifikası ilkyardımcı sertifikası. doktorlar eğitimci olabilir. hemşireler eğitimci olabilir paramedikler eğitimci olabilir.

 

6.6.08 20:00

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen
Powered by 20six / MyBlog
Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung